Thợ lọc xương, một nghề
có nhiều kỹ năng

Khéo léo, chính xác, nghiêm khắc, nghiêm túc… Như mọi nghề nghiệp thực thụ, nghề lọc xương cần một trình độ kỹ thuật nhất định. Chất lượng cắt một miếng thịt nhận được qua cách lọc xương (tách xương khỏi thịt nạc) được thực hiện theo nguyên tắc của nghệ thuật.

Nhanh chóng nâng
cao tay nghề

Sau nhiều chương trình đạo tạo được cấp giấy chứng nhận do Presta Breizh tổ chức, những người thợ lọc xương của công ty làm việc trên bàn lọc hoặc lọc xương theo chiều thẳng đứng, tôn trọng cách làm, quy định về vệ sinh và truy xuất nguồn gốc,các chu trình và những đòi hỏi năng suất. Trong khuôn khổ chính sách nhân lực của công ty, chúng tôi tạo điều kiện cho nhân viên nhanh chóng nâng cao tay nghề. Vì vậy, chúng tôi có thể, trong vòng ba tháng, đào tạo một thợ lọc xương bò để có thể làm việc được ở một hoặc hai vị trí trên dây chuyền. Người thợ được đồng hành để thường xuyên nâng cao tay nghề và đảm nhiệm được công việc đa năng. Sự đa dạng kỹ năng này cho phép họ hoán đổi vị trí và như vậy, tránh lặp đi lặp lại cùng động tác.

Ngoài tiền lương hấp dẫn, thợ lọc xương của công ty còn được hưởng điều kiện làm việc tốt: 35 giờ/tuần, không làm việc vào cuối tuần…