Cắt và lọc
tỉ mỉ các miếng thịt lợn

Công việc cắt và lọc thịt lợn đòi hỏi sự chú ý mọi lúc. Những người thợ lọc xương và lọc thịt của công ty nỗ lực hết mình để tặng cho khách hàng những miếng thịt theo đúng lựa chọn. Ở mỗi công đoạn, chúng tôi tôn trọng nguyên liệu và bảo đảm nắm rõ những quy định về vệ sinh và truy xuất nguồn gốc. Một quy trình được các doanh nghiệp công nghiệp chuyên về chế biến thịt lợn đánh giá cao.