Một chuyên môn mũi nhọn

Chúng tôi hoạt động tại nhiều khu công nghiệp dây chuyền và đáp ứng những nhu cầu rất đa dạng. Một kinh nghiệm tạo điều kiện cho khả năng thích ứng của công ty. Chính vì vậy, trước khi đến hoạt động tại một khu vực mới, chúng tôi giao nhiệm vụ cho một nhóm chuyên gia để tóm lược lại cho đội làm việc về những quy định cần tôn trọng, yêu cầu của khách hàng về chất lượng và dù là ở khâu nào.

Tiến hành thanh tra chung tại chỗ trong khuôn khổ kế hoạch phòng ngừa, để xác định những rủi ro có thể xảy ra và cùng tìm ra các hành động được thực hiện:

  • Ký thỏa thuận mượn thiết bị
  • Ký kế hoạch phòng ngừa
  • Nhận hướng dẫn sử dụng các loại máy mà nhân viên của công ty sẽ sử dụng
  • Xác nhận các phiếu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

Các chuyên viên được công nhận
trong ngành cắt thịt

Tiếp theo, chúng tôi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và cam kết với khách hàng của mình. Một chuyên môn cũng được tăng cường qua việc đào tạo một số nhà quản lý trên thực địa. Những người này được đào tạo về kỹ thuật quản lý, điều hành, sản xuất, luật xã hội, vệ sinh/an toàn… Được cấp Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (CQP: Certificat de Qualification Professionnelle), họ là người chịu trách nhiệm về khu vực, các nhóm làm việc…

Tại chỗ, tất cả các nhóm làm việc đều do một người phụ trách của Presta Breizh quản lý. Từ người đại diện của Presta Breizh đến thợ lọc xương trên dây chuyền, mỗi một nhân viên của công ty đều có thể nhận diện được trên khu vực làm việc. Nằm trong mục đích tăng khả năng phản hồi, và để tạo điều kiện cho thông tin phản hồi, những người quản lý tại chỗ của chúng tôi có những thiết bị kỹ thuật số được thiết kế đặc biệt theo thẩm quyền và để đáp ứng những nhu cầu của họ (QuizzBox, chữ ký điện tử, vân vân).