Bileme uzmanlığı

Farklı üretim çizgileri ve ihtiyaçları olan pek çok kuruluşla çalışıyoruz. Uyum sağlama yeteneğimizi artıran bir deneyim. Yeni bir iş sahasına girmeden önce, sektör ne olursa olsun o alanın özeliklerini ve kalite anlamında müşteri beklentilerini belirleyecek bir ekip görevlendiriyoruz.

Muhtemel riskleri bulup uygulanacak eylemlerin belirlenmesi için önlem planının bir parçası olarak genel gözlemlerin bir araya getirilmesi:

  • Kredi anlaşmasının imzalanması
  • Önlem planının imzalanması
  • Çalışanlarımızın kullandığı makinelere ait kılavuzları edinmesi
  • Uygunluk belgelerinin onaylanması

Et kesimi konusunda
tanınmış uzmanlar

Daha sonra müşterimizle hizmet ve ortaklık anlaşmasını imzalarız. Saha yöneticilerinin eğitimleriyle güçlenen uzmanlık. Yöneticilerimiz yönetim teknikleri, işletme, üretim, sosyal hukuk, hijyen/güvenlik konularında eğitilmişlerdir. Mesleki Yeterlilik Belgesi (CQP: Certificat de Qualification Professionnelle) sahibi yöneticilerimiz sektörden ve takımlardan sorumludurlar.

Sahadaki tüm ekipler, Presta Breizh yöneticileri tarafından denetlenmektedir. Presta Breizh çalışanlarının tamamı kurumun sitesinde mevcuttur. Hızlı çözümler bulma ve geri bildirim vermeyi kolaylaştırmak için saha yöneticilerimiz, yeteneklerine göre tasarlanmış ve beklentilerini karşılayacak dijital araçlar (QuizzBox, elektronik imza, vb.) kullanırlar.