Competențe ascuțite

Efectuăm intervenții în numeroase unități industriale în ceea ce privește instalarea liniilor și cerințele foarte diferite. O experiență care avantajează capacitatea noastră de adaptare. Astfel, înainte de orice intervenție la o unitate nouă, angajăm o echipă de experți care prezintă caietul de sarcini, cerințele clientului în ceea ce privește calitatea, indiferent de filieră.

Realizarea unei inspecții obișnuite a unității în cadrul unui plan de prevenire, pentru identificarea riscurilor posibile și stabilirea în comun a acțiunilor ce trebuie implementate:

  • Semnarea unui contract de închiriere a echipamentelor
  • Semnarea unui plan de prevenire
  • Obținerea manualelor de utilizare a utilajelor folosite de colaboratorii noștri
  • Certificarea fișelor de conformitate

Experți recunoscuți
în tranșarea cărnii

După aceea, semnăm contractul-angajament de prestări servicii cu clientul nostru. Competențe susținute și de pregătirea unora dintre managerii noștri de secție. Aceștia urmează cursuri de tehnici de angajare, management, producție, drepturi sociale, igienă/securitate, etc. Posesori ai unui Certificat de calificare profesională (CCP), aceștia răspund de secție, echipe, etc.

În secție, toate echipele noastre sunt coordonate de un responsabil Presta Breizh. De la consultantul Presta Breizh la dezosatorul care lucrează la linie, fiecare colaborator al întreprinderii poate fi identificat în unitate. În scopul îmbunătățirii reacțiilor și pentru facilitarea transmiterii informațiilor, managerii noștri de secție dispun de instrumente digitale special adaptate competențelor acestora și pe măsura așteptărilor acestora (QuizzBox, semnătură electronică, etc.).