Angajamentul față
de colaboratorii noștri

Documentul de referință Synafavia, adoptat de Presta Breizh, vizează garantarea respectării standardelor sociale drept criteriu de performanță în cadrul operațiunilor de subcontractare.

Așezarea colaboratorului
în centrul atenției noastre

Această abordare deschisă reprezintă o miză emblematică în politica de calitate a întreprinderii Presta Breizh. Prin transparență și voluntariat, respectăm întocmai criteriile dezvoltate de documentul social de referință Synafavia. Această inițiativă întărește dorința noastră de a institui un cadru de muncă optim, în paralele cu politica noastră de prevenire pentru colaboratori.