INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL

Acest site este proprietatea Presta Breizh. Presta Breizh va fi denumită în cele ce urmează „proprietarul site-ului”.

Sediu social:
Presta Breizh
6 rue des Tisserands, ZA de La Gautrais – FR-35360 Montauban-de-Bretagne
Telefon: +33 (0)2 99 06 15 52
E-mail: info@prestabreizh.fr

Director de publicare: Jonathan NIHOUL

Designul acestui site-web din Mayenne (departamentul 53) a fost realizat de agenția de consiliere în comunicare:
Mediapilote, l’agence partenaire, 15 rue des Bordagers
53810 Changé – FRANȚA

Mentenanță și găzduire asigurate de: MEDIALIBS – Fotografii realizate de:
Presta Breizh
Mediapilote

Drepturi de autor: Presta Breizh

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proprietarul site-ului îi avertizează pe utilizatorii acestui site că multe dintre elementele acestui site:

sunt protejate de legea privind drepturile de autor: acesta se poate aplica în special în cazul fotografiilor, articolelor, desenelor, secvențelor animate, etc.;
și/sau sunt protejate de legea privind protecția desenelor și modelelor industriale;

sunt protejate de legea privind mărcile înregistrate.

Elementele protejate de aceste legi sunt deținute de proprietarul site-ului sau de terți care au autorizat utilizarea acestora de către proprietar.
Acest site utilizează elemente vizuale provenite din documente interne ale proprietarului site-ului și create de proprietarul site-ului pentru proprietarul site-ului.

Prin urmare, orice reproducere, reprezentare, utilizare, adaptare, modificare, integrare, traducere, comercializare, totală sau parțială prin orice procedeu sau pe orice suport (hârtie, electronic, etc.) este interzisă fără acordul prealabil scris
al proprietarului site-ului, cu excepția prevederilor articolului L 122.5 al Codului de proprietate intelectuală, și constituie o infracțiune de contrafacere a drepturilor de autor și/sau a desenelor sau modelelor și/sau a mărcii și se pedepsește cu doi ani de închisoare și amendă de 150.000 de euro.

DREPTURI DE AUTOR – DREPTURI ASUPRA DESENELOR ȘI MODELELOR

Prezentul site reprezintă o lucrare al cărei autor este proprietarul site-ului în sensul prevederilor articolelor L111.1 și următoare ale Codului de proprietate intelectuală. Proiectarea și dezvoltarea site-ului respectiv au fost asigurate de proprietarul site-ului.
Fotografiile, textele, sloganurile, imaginile, secvențele animate sonore sau fără sonor, precum și toate lucrările integrate în site îi aparțin proprietarului site-ului sau terților care au autorizat utilizarea acestora de către proprietarul site-ului.

 

Reproducerile pe suport de hârtie sau electronic ale respectivului site sunt autorizate sub rezerva utilizării strict personale și excluzând orice utilizare în scop publicitar și/sau comercial și/sau informativ și/sau sub rezerva conformității cu prevederile articolului L122-5 al Codului de proprietate intelectuală.

INFORMAȚII DESPRE PRODUSE

Informațiile și ilustrațiile existente pe paginile acestui site web se bazează pe caracteristicile tehnice valabile în momentul publicării sau actualizării unor pagini ale site-ului.
În cadrul politicii de îmbunătățire constantă a serviciilor sale, proprietarul site-ului poate modifica aceste caracteristici în orice moment.
În orice caz, informațiile existente pe acest site sunt informații cu caracter general și nu au valoare contractuală.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți consulta site-ul proprietarului fără a fi nevoie să vă declarați identitatea sau alte date cu caracter personal.
În ceea ce privește datele cu caracter nominal pe care vi le putem solicita, aveți dreptul de a le accesa și corecta în conformitate cu legea din Franța privind tehnologia informației și a libertății nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978. Vă puteți exercita acest drept față de proprietarul site-ului.
Colectarea acestor date este necesară pentru a vă putea răspunde la întrebări și pentru a vă trimite, dacă este cazul, o scrisoare informativă electronică.
Dacă v-ați abonat la serviciile informative prin e-mail („newsletter”), puteți solicita să nu mai primiți aceste e-mail-uri.
Rețineți faptul că, în scopul transmiterii de oferte personalizate pentru produsele și serviciile noastre, anumite date cu caracter personal, corelate cu activitatea dumneavoastră pe acest site, vor fi colectate în mod automat. Aceste date sunt destinate utilizării de către proprietarul site-ului și, în egală măsură, vor putea fi utilizate în cadrul activităților comerciale sau de marketing sau pot sta la baza unor studii și analize.
Aceste date nu vor fi comunicate terților în niciun caz. Aceste date nu pot fi accesate decât de personalul proprietarului site-ului sau al agențiilor cu care colaborăm pentru gestionarea acestor activități. Aceste agenții au obligația de a respecta confidențialiatea datelor și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cele necesare unei anumite operațiuni pentru care trebuie să intervină.

SIGURANȚA

Luăm toate măsurile de precauție necesare pentru păstrarea integrității și confidențialității datelor și pentru a împiedica orice transmitere către terți neautorizați.

LEGĂTURILE HIPERTEXT

Inserarea unei legături hipertext către site-ul Presta Breizh nu necesită autorizarea prealabilă și în scris din partea proprietarului site-ului. Cu toate acestea, proprietarul site-ului trebuie înștiințat în interval de maximum 10 zile de la inserarea legăturii.
În orice caz, proprietarul site-ului nu este responsabil pentru conținutul, și nici pentru produsele sau serviciile propuse pe site-urile pe care au fost inserate legături hipertext sau de orice alt tip către site-ul Presta Breizh.

LEGEA APLICABILĂ

Site-ul web Presta Breizh și prezentele condiții generale se supun legislației franceze și sunt redactate în limba franceză.
Orice litigiu va fi soluționat sub jurisdicția exclusivă a instanțelor competente. Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a modifica prezentele mențiuni în orice moment.
Utilizatorul își asumă obligația de a le consulta periodic.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizați site-ul Presta Breizh pe propria dumneavoastră răspundere. Proprietarul site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru daunele directe sau indirecte, cum ar fi, în principal, prejudicii materiale, pierderea datelor sau programelor ori prejudicii financiare produse ca urmare a utilizării acestui site sau accesării linkurilor către site inserate în alte site-uri.

ACTUALIZAREA

Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, fără înștiințare prealabilă, prezentele mențiuni legale și toate elementele prezente pe site. Toate aceste modificări le sunt impuse utilizatorilor de internet, care au obligația de a consulta prezentele Condiții generale de fiecare dată când accesează site-ul.

COLECTAREA DATELOR ÎN SCOPUL MONITORIZĂRII ȘI REALIZĂRII DE STATISTICI

Utilizăm datele de conectare pentru statisticile noastre de utilizare a site-ului (tipul browserului, numărul de vizitatori, rubricile accesate) pentru a ne optimiza site-ul în ceea ce privește rubricile și navigarea, dar aceste informații nu sunt transmise către terți.

REPRODUCEREA PE SUPORT DE HÂRTIE

Cu excepția imaginilor și simbolurilor tematice, reproducerea paginilor acestui site pe suport de hârtie este autorizată, cu condiția respectării următoarelor trei cerințe:
distribuire gratuită;
respectarea integrității documentelor reproduse (fără niciun fel de modificare sau schimbare)
citarea explicită a site-ului Presta Breizh ca sursă și menționarea faptului că drepturile de reproducere sunt rezervate și strict limitate.

REPRODUCEREA PE SUPORT ELECTRONIC

Reproducerea totală sau parțială a acestui site pe suport electronic este autorizată sub rezerva adăugării în manieră clară și lizibilă a sursei (Presta Breizh) și a mențiunii „Drepturi rezervate”. Informațiile nu trebuie utilizate decât în scop personal, pentru activități non-profit sau în scop profesional; orice utilizare în scop comercial/publicitar este interzisă.