Cam kết có lợi
cho nhân viên của công ty

Bộ quy chiếu Synafavia, mà Presta Breizh cam kết, nhằm bảo đảm sự tôn trọng các chuẩn mực xã hội cũng như tiêu chí hiệu suất trong khuôn khổ hoạt động gia công.

Đặt nhân viên
vào trọng tâm của mọi chú ý của công ty

Phương pháp cởi mở này thể hiện một một thách thức trọng tâm trong chính sách chất lượng của Presta Breizh. Phối hợp minh bạch với tự nguyện, chúng tôi tôn trọng nghiêm ngặt những tiêu chí được đề ra trong bộ quy chiếu Synafavia. Sáng kiến này tăng cường mong muốn của công ty trong việc hình thành không gian làm việc lý tưởng, song song với chính sách phòng ngừa cho nhân viên.