Một chính sách “An toàn” được hoàn thiện
từ năm này sang năm khác

Vì Con người là quý giá nhất trong tài nguyên của chúng tôi, nên doanh nghiệp chú ý đặc biệt đến an toàn của nhân viên. Chủ động và hướng đến đổi mới, chính sách phòng ngừa của công ty nhắm đến việc tạo điều kiện lao động vững chắc nhất có thể và đảm bảo an toàn cho nhân viên.

Một phương pháp đã thúc đẩy chúng tôi, ví dụ, thiết kế và sản xuất, kết hợp với nhà sản xuất Manulatex, một bộ trang phục cắt gần như phủ toàn bộ cơ thể, phù hợp với điều kiện làm việc, linh hoạt hơn và nhẹ hơn, được chú ý cho cả người thuận tay phải cũng như thuận tay trái; hoặc phát triển một bộ chứa dao để vận chuyển dao một cách an toàn.

Thúc đẩy
các Hành động Ngăn ngừa Rủi ro

Chúng tôi khuyến khích tất cả các hành động độc đáo có lợi cho công tác ngăn ngừa rủi ro, như khuyến khích khởi động (như trường hợp vận động viên) trước khi vào vị trí làm việc và như vậy, tránh được một số rối loạn cơ xương; cân nhắc về những động tác khác nhau và cùng nhau tìm ra những giải pháp để tiết kiệm thể lực. Tại Presta Breizh, chúng tôi khuyến khích nhân viên trở thành chủ thể cho sức khỏe của họ.
Những ý tưởng có lợi cho sự thoải mái và an toàn lao động đã thúc đẩy chúng tôi hợp tác với CARSAT, phối hợp với Phòng An toàn và Phòng ngừa của công ty.

Đặt An toàn của nhân viên
vào trọng tâm chiến lược của công ty

An toàn chiếm một ví trí chủ đạo trong mỗi quyết định của chúng tôi. Một mối bận tâm đã hướng công ty đến quy trình chứng nhận ISO 45001 SST (Santé et Sécurité au Travail: sức khoẻ và an toàn lao động).

Vì vậy, thường xuyên nhất có thể được và trước khi bắt đầu mọi nhiệm vụ, chúng tôi trao đổi với khách hàng để thích nghi với đường lối sản xuất, đào tạo và/hoặc trang bị đặc biệt cho nhân viên của công ty. Một sự kết hợp chặt chẽ với bên ra lệnh của công ty để tạo hiệu suất tốt nhất có thể trong điều kiện an toàn tốt. Chúng tôi cam kết tổ chức các buổi họp hàng tháng về “an toàn và sản xuất” và thực hiện, ví dụ sau một tai nạn, một kế hoạch hành động và đảm bảo việc theo dõi kế hoạch đó (phân tích, nguyên nhân và giải pháp để loại bỏ rủi ro). Cách tiếp cận hợp tác này cho phép điều chỉnh công cụ hoặc cải thiện công việc đào tạo nhân viên.

ĐẦU TƯ CHO NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

  • Luôn mong muốn tối ưu hóa điều kiện an toàn và khuyến khích những phản ứng tốt, khi trang phục bảo hộ cá nhân EPI (Équipements de Protection Individuelle) được đưa vào cải tiến, chúng tôi để nhân viên cùng tham gia trước khi thay đổi để trang phục bảo hộ lao động được mọi người chấp nhận.

Việc chúng tôi làm
cụ thể

Chúng tôi yêu cầu một số kỹ thuật viên thử các điểm thay đổi và chúng tôi căn cứ vào phản hồi thử nghiệm để cải tiến trang phục bảo hộ. Vẫn theo mục tiêu tạo cảm giác thoải mái trong công việc, chúng tôi thường xuyên tiến hành nghiên cứu vị trí làm việc nhờ trung tâm đào tạo Accopeda của doanh nghiệp, để phát hiện những thói quen thực hành tốt và xấu. Chúng tôi gắn trên những kỹ thuật viên tình nguyện những thiết bị cảm biến ở các khớp xương (cổ tay, khuỷu tay, gáy, lưng…) để nhận dạng những hành động có thể tác động xấu đến sức khỏe của họ. Những thông tin thu được này cho phép, thông qua những chương trình đào tạo phù hợp, chỉnh sửa tư thế làm việc và khuyến khích họ làm theo những động tác đúng.

Một điểm đặc biệt khác, cho thấy rõ cảm nhận của chúng tôi trong việc đề phòng rủi ro: mài dụng cụ cắt tập trung ở một nơi Vì, trong nghề của chúng tôi, cuộc chiến chống rối loạn cơ xương còn thể hiện qua việc điều khiển dao, chúng tôi đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên chuyên mài dụng cụ cắt. Chỉ những người này có thẩm quyền mài dao của tất cả các nhân viên trong công ty, để tránh mọi tai nạn nhưng đặc biệt là để đảm bảo “khả năng cắt” của lưỡi dao nhằm tạo cảm giác thoải mái khi cắt. Hiện nay, nhờ các hành động khác nhau có lợi cho việc bảo đảm an toàn và sự thoải mái trong công việc, chúng tôi đạt tỉ lệ AT-MP (Accidents du Travail et Maladies Professionnelles: tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp) thấp hơn mức trung bình của Pháp trong ngành nghề này.