Lọc kĩ
xương thịt bê

Presta Breizh đề cao việc “cắt tỉa” (lọc xương và lọc thịt) những khối thịt bê như đó là những hòn đá quý. Những người thợ lọc xương và lọc thịt chau chuốt từng động tác của mình để tạo ra những miếng thịt được cắt tỉa không chê trách được. Sự tôn trọng nguyên liệu này còn nằm trong việc nắm rõ những quy định về vệ sinh và truy xuất nguồn gốc. Mong muốn làm tốt công việc mà các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thịt bê đặt trọn niềm tin.