Đóng gói, những nghề
có kỹ năng thu hút

Trong nghề đóng bao bì, tất cả (hoặc gần như) là việc trình bày. Một miếng thịt đẹp đáng được coi như một hộp tư trang xứng với chất lượng của công việc lọc xương và lọc thịt. Đó là cả nghệ thuật của chuyên viên đóng gói.

Một nghề
nhiều vẻ

Thợ đóng gói và điều khiển máy đóng gói, phải nhận biết được bản chất độ nạc của thịt và luôn chú ý để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc, cũng như mức độ đạt tiêu chuẩn của các miếng thịt, đồng thời loại những miếng thịt hỏng. Chuyên viên đóng gói tiến hành đóng thịt vào bao hoặc vào khay. Về thịt bò, công ty gửi thịt bò dưới dạng đóng gói PAD (prêt à découper: sẵn sàng để cắt) hoặc PAT (prêt à trancher: sẵn sàng để cắt thành lát).