Anh/Chị muốn có thông tin về Presta Breizh hoặc tìm thông tin về các cơ hội tuyển dụng của chúng tôi? Mời liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu này. Chúng tôi sẽ rất vui được trả lời anh/chị!

hình thức
liên hệ với chúng tôi

  địa chỉ
  thăm chúng tôi

  Presta Breizh
  6 rue des Tisserands - ZA La Gautrais - BP 66037
  35360 Montauban-de-Bretagne
  T. 02 99 06 15 52 - F. 02 99 06 15 87
  info@prestabreizh.fr