Anh/Chị muốn có thông tin về Presta Breizh hoặc tìm thông tin về các cơ hội tuyển dụng của chúng tôi? Mời liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu này. Chúng tôi sẽ rất vui được trả lời anh/chị!

hình thức
liên hệ với chúng tôi

[recaptcha]

địa chỉ
thăm chúng tôi

Presta Breizh
6 rue des Tisserands - ZA La Gautrais - BP 66037
35360 Montauban-de-Bretagne
T. 02 99 06 15 52 - F. 02 99 06 15 87
info@prestabreizh.fr