Her yıl gözden
geçirilen “Güvenlik” politikası

İnsan bizim için en önemli kaynak olduğundan çalışanlarımızın güvenliğine özellikle önem veriyoruz. Yeniliğe odaklı ve proaktif önlem politikamız, mümkün olan en güvenli çalışma ortamını sağlamayı ve çalışanlarımızın güvenliğini garanti altına almayı amaç edinmektedir.

Bu yaklaşımımız nedeniyle et kesimi için vücudu bütünüyle örten kıyafetler tasarlayan Manulatex gibi bir firma ile anlaşma sağladık. Daha ergonomik, esnek ve hafif olan bu iş kıyafetleri sağ elini kullananları dikkate aldığı kadar sol eliyle çalışanlar için de tasarlanmış ve bıçak gibi kesici aletlerin kullanımlarının güvenliğini artırmıştır.

Risk
Önleme Çalışmaları

Sporcular gibi çalışmaya başlamadan ısınma önlemi gibi tüm risk önleyici eylemleri önemsiyoruz. Isınma sayesinde çalışanlarımız, olası bir kas-iskelet sorununu engellemiş oluyorlar. Fiziksel güvenliği sağlamak için birlikte çözümler bulup hassasiyetle çalışıyoruz. Presta Breizh’de çalışanlarımızı kendi sağlıkları konusunda eyleme geçmeleri konusunda cesaretlendiriyoruz.
Çalışma alanlarımızın temizliği ve güvenliği için Güvenlik ve Önlem birimimiz CARSAT ile iş birliği içinde çalışıyor.

Stratejimizin temelini
çalışanlarımızın güvenliği oluşturur

Karar alırken güvenlik her zaman en ön plandadır. ISO 45001 SST (Santé et Sécurité au Travail: iş yeri sağlığı ve güvenliği) sertifikası bu yaklaşımımıza rehberlik eder.

Bu yüzden herhangi bir müdahalede bulunmadan önce müşterilerimizle mümkün olduğunca sık üretim hattımızı, çalışanlarımızın eğitimleri ve ekipmanlarını paylaşırız. Güvenlik koşulları altında mümkün olan en iyi üretimi yapabilmek için ortaklarımızla iş birliği halindeyiz. Bu konudaki hassasiyetimiz nedeniyle her ay “güvenlik ve üretim” konulu toplantılar yapar, bir kaza olması durumunda bir eylem planı (analiz, kaza nedeni, riski ortadan kaldırmak için çözümler) hazırlayıp onu takip ederiz. Bu işbirlikçi yaklaşım sayesinde kullanılan aletleri ve çalışan eğitimlerini geliştirebiliyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZIN KATILIMI

  • Her zaman esneklik ve güvenlik koşullarını en iyi hale getirmek amacıyla Kişisel Koruma Ekipmanlarının (EPI: Équipements de Protection Individuelle) değişimi gerektiğinde ortaklarımızla konuşup onların gerekli değişiklikler konusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Tam olarak
ne yapıyoruz?

Yapılması öngörülen değişiklikleri bazı teknisyenlerimize test ettirip onlardan gelen geri bildirimlerle değişiklikleri geliştiriyoruz. İş sağlığını önemseyerek yola çıktığımızdan eğitim kurumumuzla Accopeda sayesinde iyi ve kötü uygulamaları tespit etmek için düzenli olarak ardıl çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sağlıklarına etki edecek hareketleri anlayabilmek için gönüllü teknisyenlerimizin eklemlerine (bilek, dirsek, boyun, sırt… kısımları) sensörler yerleştiriyoruz. Elde edilen veriler uygun eğitimleri vermek, doğru duruşu sağlamak ve doğru hareketleri benimsemek için kullanılıyor.

Risk önleme konusunda hassasiyetimizi gösteren başka bir konu ise merkezi bileme sistemidir. Bıçak kullanmaktan da kaynaklanan kas-iskelet sistemi hastalıklarına karşı mücadele için çalışanlarımızı mükemmel bileme konusunda eğitiyoruz. Kazaları engellemek ve özellikle kesim esnasında “kesim yeterliliğini” garanti altına almak için çalışanlarımızdan yalnızca bıçak bileme konusunda yeterlilik belgesi olan ustalar bu işi yapar. Bugün kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği konusunda attığı adımlar sayesinde Meslek Kazaları ve Meslek Hastalıkları konusunda Fransa’daki ortalamanın çok altındadır.